Ce facem

Facilităm accesul la servicii personalizate de recuperare și integrare socială pentru persoanele cu tulburări din spectrul autismului (TSA).

Facilităm integrarea în învățământul de masă a copiilor cu TSA de vârstă școlară.

Asigurăm accesul persoanelor cu TSA și a familiilor lor la resurse informaționale corecte, complete și adaptate cu privire la servicii, recuperare și asistență specializată.