Politica de confidențialitate

Asociația “Mai Aproape” se dedică serviciilor din sfera Analizei Comportamentale Aplicate (ABA) pentru copiii cu tulburări din spectrul autist și cu alte tulburări de dezvoltare. Utilizăm metodele de lucru ale Analizei Comportamentale Aplicate (ABA) pentru a consolida abilitățile lingvistice, academice, de autoservire, precum și de interacțiune socială ale copiilor cu autism și alte tulburări de dezvoltare.

Donatorii noștri sunt atât companii, cât și persoane fizice. De aceea, noi strângem și folosim informații personale referitoare la indivizi ca parte a activităților noastre. Acest lucru îl facem, de manieră generală, pentru a le putea oferi susținătorilor noștri informații despre proiectele noastre.

Această politică de confidențialitate stabilește modul în care Asociația “Mai Aproape” strânge și folosește informațiile personale privind donatorii.

Intimitatea dumneavoastră este una din obligațiile fundamentale ale Asociației “Mai Aproape”. Ca urmare, suntem deosebit de atenți în procesarea datelor dumneavoastră personale în conformitate cu principiile prevăzute de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește procesarea datelor personale și circulația liberă a acestora, care abrogă Directiva 95/46/EC („GDPR”). Datele personale reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană ce poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referirea la un număr de identificare sau unul ori mai mulți factori specifici identității sale fizice, psihologice, mentale, economice, culturale sau sociale.

Politica de confidențialitate privește datele personale ale membrilor noștri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane ce contactează sau vizitează Asociația “Mai Aproape”, ale potențialilor angajați, interni sau asociați și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului https://mai-aproape.ro,  precum și tuturor celorlalte date personale pe care Asociația “Mai Aproape” le colectează prin intermediul e-mailului sau al altor contacte offline.

Politica de confidențialitate descrie:

 • scopurile pentru care Asociația “Mai Aproape” colectează și utilizează datele dumneavoastră personale;
 • motivul procesării pentru asemenea scopuri;
 • categoriile de date personale pe care Asociația “Mai Aproape” le colectează de la dumneavoastră și le procesează;
 • durata procesării unor asemenea date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de subiecți purtători de date și modul în care vi le puteți exercita;
 • cui poate Asociația “Mai Aproape” dezvălui datele dumneavoastră personale.

Scopurile, motivele procesării și categoriile de date personale

În contextul interacțiunii cu Asociația “Mai Aproape”, dumenavoastră ca persoană fizică puteți fi supus unor activități de procesare a datelor pe care le efectuează Asociația “Mai Aproape”:

Dacă sunteți donator sau potențial donator al Asociației “Mai Aproape”

 • Oferirea de informații referitoare la calitatea de donator al Asociației “Mai Aproape”
  Asociația “Mai Aproape” utilizează datele dumneavoastră personale relevante pentru a oferi informații privind calitatea de donator, proiectele în care vor fi investiți banii dumneavoastră și stadiul acestor proiecte.
 • Comunicarea cu dumneavoastră
  Asociația “Mai Aproape” utilizează datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră referitor la calitatea de donator, la activitatea noastră si orice alte informații relevante legate de proiectele noastre. Asociația “Mai Aproape” se bazează în acest caz pe acceptul dumneavoastră privind deciziile organizației ca bază a procesării.
 • Trimiterea de informări
  Asociația “Mai Aproape” poate utiliza datele dumneavoastră de contact pentru a vă oferi informări în format electronic referitoare la activitatea organizației, stadiul proiectelor, comunicate de presă ale asociației, documente de poziție, evenimente, invitații si orice alte informații relevante pentru activitatea întreprinsă de ONG, însă doar dacă v-ați înscris sau dacă v-ați dat consimțământul în mod expres pentru acest tip de procesare. Vă puteți retrage consimțământul oricând, exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi informări pe viitor printr-un clic pe butonul „Unsubscribe” atunci când primiți respectivul e-mail sau scriind direct la adresa de e-mail info@mai-aproape.ro

Dacă sunteți partener sau furnizor de servicii al Asociației “Mai Aproape”.

 • Menținerea relațiilor contractuale cu dumneavoastră
  Asociația “Mai Aproape” va utiliza datele personale relevante pentru a ne menține relația contractuală cu dumneavoastră. Asociația “Mai Aproape” se sprijină în acest caz pe punerea în aplicare a acordului contractual ca bază a procesării datelor.
 • Comunicarea cu dumneavoastră
  Asociația “Mai Aproape” folosește datele dumneavoastră de contact pentru comunicarea cu dumneavoastră privitor la orice aspecte relevante conexe contractului. Organizația se sprijină în acest caz pe punerea în aplicare a acordului ca bază a procesării datelor.
  Categoriile de date procesate în contextul relației noastre sunt numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, precum și alte date personale pe care ni le-ați oferit în mod direct.

Dacă sunteti reprezentant, persoană de contact, angajat sau orice alt colaborator al Asociației “Mai Aproape”.

 • Menținerea relației noastre contractuale
  Folosim datele dumneavoastră personale relevante pentru a ne menține relația contractuală. Ne bazăm în acest caz pe interesul legitim, asigurând gestionarea adecvată a relației contractuale.
 • Comunicarea cu dumneavoastră
  Asociația “Mai Aproape” folosește datele dumneavoastră de contact pentru comunicarea cu dumneavoastră privitor la orice aspecte relevante conexe contractului. Ne bazăm, de asemenea, în acest caz pe interesul legitim de a asigura ca relația contractuală este pusă în aplicare în mod adecvat.
  În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dumneavoastră, fie de partenerul de contract. Categoriile de date procesate în acest context sunt în general numele, funcția, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, datele de identificare, precum și alte date personale furnizate Asociației “Mai Aproape” în mod normal de dumneavoastră dacă sunt necesare îndeplinirii scopurilor de mai sus.

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru https://mai-aproape.ro

Folosim datele personale pe care le preluăm de la dumneavoastră când vizitați site-ul noastru pentru a monitoriza traficul, a îmbunătăți conținutul site-ului și a vă informa despre stadiul proiectelor noastre. Ne bazăm această activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura funcționarea adecvată a site-ului, îmbunătățirea lui, precum și o bună informare a dumneavoastră cu privire la stadiul proiectelor noastre.

Pentru toate categoriile de date de mai sus, Asociația “Mai Aproape” poate, de asemenea, să proceseze datele dumneavoastră în contextul schimbărilor de structură sau al altor tranzacții similare ce implică Asociația “Mai Aproape”. În acest caz, baza procesării poate fi reprezentată de obligațiile legale, iar Asociația “Mai Aproape” este obligată legal să dezvăluie anumite date personale autorităților publice.

Furnizarea de date personale

Atunci când vi se cer date în mod direct, Asociația “Mai Aproape” va solicita să îi dați toate categoriile de date personale în scopurile menționate mai sus, pentru că în caz contrar nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (ce include, printre altele, furnizarea către dumneavoastră a informațiilor privind activitatea Asociația “Mai Aproape”).

Dacă furnizați Asociației “Mai Aproape” datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să luați legătura cu ele înaintea dezvăluirii unor date, pentru a le comunica modul în care Asociația “Mai Aproape” intenționează să le proceseze datele personale, așa cum a fost descris în Politica de Confidențialitate.

Dezvăluirea datelor dumneavoastră personale

Deși de regulă nu dezvăluim datele dumneavoastră personale niciunei terțe părți, este posibil ca, în interesul dumneavoastră și dacă este necesar, să facem dezvăluiri de date personale instanțelor de judecată și autorităților relevante în contextul activităților Asociației “Mai Aproape”.

Durata procesării

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră în conformitate cu politicile noastre interne și cu obligațiile legale ce ne revin.

În caz că datele nu sunt colectate în contextul calității de donator/voluntar ori al unui acord de asistență, astfel de date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului în care au fost colectate.

Drepturile dumneavoastră

În calitatea dumneavoastră de subiecți, GDPR vă oferă o serie de drepturi ce includ:

 • dreptul la acces – vă permite să obtineți confirmarea că datele dumneavoastră personale sunt procesate de noi și, în caz afirmativ, detaliile relevante ale unor asemenea activități de procesare;
 • dreptul la rectificări – vă permite corectarea datelor dacă sunt inexacte;
 • dreptul la radiere – vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri (e.g. dacă datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricție – vă permite să obțineți restricționarea procesării datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri (e.g. atunci când contestați exactitatea datelor dumneavoastră personale, oferindu-ne astfel posibilitatea de a le verifica exactitatea într-un anumit interval de timp);
 • dreptul de a obiecta – vă permite să obiectați împotriva procesării ulterioare a datelor dumneavoastră personale, în conditiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portarea datelor – vă permite să primiți datele personale ce vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat ce se folosește în mod obișnuit și poate fi citit de echipamente, sau ca aceste date să fie transmise unui alt controlor de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Vă puteți exercita drepturile mai sus menționate și puteți afla mai multe despre astfel de drepturi prin completarea împreună cu noi, în calitate de controlori de date, a unei solicitări scrise catre Asociația “Mai Aproape” – Str. Libertății, nr. 59, Chiajna, Ilfov sau prin trimiterea unui e-mail la adresa info@mai-aproape.ro.

Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor.

Suntem hotărâți să vă tratăm întotdeauna cererile cu cea mai mare atenție și să ne ocupăm de orice solicitări ați putea avea în cel mai scurt timp posibil.

Versiuni ale acestei politici de confidențialitate

Această Politică de Confidențialitate a intrat în vigoare la data de 1 August 2019.

Ea poate fi actualizată periodic.